ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Орхон аймгийн ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН

Эрхэм зорилго нь:

Салбарын  хууль  эрх  зүй, техникийн  баримт  бичгийг  боловсронгуй  болгох,  хэрэгжүүлэх,  газрын  шинэтгэлийн бодлогыг   эрчимжүүлж,  газрыг  эдийн  засгийн  эргэлтэд  оруулах,  Монгол  орны  нутаг  дэвсгэрийг  зурагжуулах, солбицол, өндрийн нэгдсэн тогтолцоог хангах, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах, барилгажилт, барилгын  материалын  үйлдвэрлэл,  нийтийн  аж  ахуйг  хөгжүүлэх,  хот  төлөвлөлт,  хот  байгуулалтын  бодлогыг хэрэгжүүлэх  замаар салбарын үр ашиг, бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх явдал юм.

 

Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхдээ:

  1. Геодезийн хэмжил, зураг зүй, суурь судалгаанд суурилсан газар ашиглалтын төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт, олон зориулалтат кадастр, орон зайн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, тогтвортой хөгжилд газрын салбарын гүйцэтгэх үүрэг, үр дүнд чиглүүлэн ажиллана.
  2. Иргэд, байгууллага, төрийн байгууллагад бодит агшины мэдээлэл, үйлчилгээг нийлүүлэхэд чиглүүлнэ.
  3. Мэргэжилтний мэдлэг чадварыг хөгжүүлж, ёс зүйтэй хамт олныг төлөвшүүлнэ.

 


 

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР