БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ААН-үүд

ОРХОН АЙМАГТ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ  БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ААН-үүд


Нэр

 

Эхлэх

Ангилал

Дуусах хугацаа

1

Эрдэнэт

ХХК

2/25/2013

4.1.

2/25/2016

2

ДБЧЭ

ХХК

7/26/2013

2.1.1.,2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.

7/26/2016

3

Трибум

ХХК

5/21/2014

2.1.1, 2.1.2

5/21/2017

4

Хүрэнбулаг

ХХК

 

2.1.3., 2.2.5.

5/7/2015

5

Мачревенью

ХХК

1/28/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

Тухайн байрилга байгууламжийг барих хугацаанд

6

Олзмандал

ХХК

7/5/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.3.2. нэм 2.2.1., 2.2.2., 2.2.8. /2013.08.07/

7/5/2016

7

Сэхүүн чоно

ХХК

2/25/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1

2/25/2017

8

Эрдэнэт технологи

ХХК

5/20/2014

2.1.1

5/20/2017

9

Милан пропертийз

ХХК

4/9/2014

2.1.1, 2.1.2

4/9/2017

10

Батжин ундрах

ХХК

5/20/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1

5/20/2017

11

ТЦУБ

ХХК

3/28/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2

3/28/2017

12

Татэмоно

ХХК

7/18/2012

214, 215, 217

7/18/2015

13

Баяжуулагч одод

ХХК

1/28/2014

2.2.1, 2.2.2

1/28/2017

14

Нлн ирээдүй

ХХК

2/25/2014

2.1.1, 2.1.2

2/25/2017

15

Зэвсэгт хүчний 110-р анги ТӨААТҮГ

ХХК

3/26/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

3/26/2017

16

Авто мастер төв

ХХК

4/30/2014

2.2.2

4/30/2017

17

ИСӨМ

ХХК

4/9/2014

2.1.1, 2.1.1*, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

4/9/2017

18

Богатырь

ХХК

4/30/2014

2.1.1, 2.2.2 нэм 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4

4/30/2017

19

Анар-Орших

ХХК

1/28/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

1//28/2017

20

Мэргэн тайж

ХХК

4/9/2014

2.1.1, 2.1.2

4/9/2017

21

Ричи ойл

ХХК

4/30/2014

2.1.1, 2.2.2

4/30/2017

22

Эрдэнэт лайт

ХХК

2/14/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 нэм 2.1.6 /2014.05.21/

2/14/2017

23

Шигшмэл Эрдэнэ

ХХК

4/30/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2

4/30/2017

24

Шанхат хүрэн

ХХК

3/26/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2

3/26/2017

25

Бошголсон

ХХК

3/26/2014

2.2.2, 2.2.8

3/26/2017

26

Бүгүн ХХК

ХХК

7/10/2012

211, 212, 213, 221, 222

7/10/2015

27

Анд энерги

ХХК

3/10/2014

2.2.2

3/10/2017

28

Бурхууд

ХХК

4/25/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

4/25/2017

29

Эрдэнэт-Ус ДТС

ХХК

7/10/2012

41

7/10/2015

30

Бяцо

ХХК

3/28/2014

2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

3/28/2017

31

Либерти

ХХК

1/28/2014

4.1, 4.2

1/28/2017

32

Анэрд

ХХК

3/26/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

3/26/2017

33

Ээндод

ХХК

4/4/2014

2.1.1, 2.1.2

4/4/2017

34

Аралын тал

ХХК

5/20/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1

5/20/2017

35

БДАХ

ХХК

12/20/2013

2.1.1.

12/20/2016

36

Жорвар

ХХК

12/20/2013

2.1.1.

12/20/2016

37

Тэнгэрхишиг

ХХК

10/23/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.8.

10/23/2016

38

Эрдэнэтконстрактив

ХХК

7/26/2013

2.1.2., 2.2.1.

7/26/2016

39

ОТК

ХХК

6/28/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.

6/28/2016

40

Дөл-Оргил

ХХК

9/10/2013

2.1.2.

9/10/2016

41

Очиртон

ХХК

4/22/2013

2.1.1.,  2.1.2.,  2.2.1., 2.2.2.

4/22/2016

42

Мөнгөн татлага

ХХК

3/11/2013

2.1.2.

3/11/2016

43

Эрдэнэт-Орд

ХХК

8/7/2013

2.1.2., 2.2.1.

8/7/2016

44

Орконтех

ХХК

6/6/2013

2.2.2., 2.2.8.

6/6/2016

45

Төмөрбетон хийц

ХХК

4/30/2012

2.1.1., 2.2.1., 2.2.1., 2.2.2. нэм 2.1.3, 2.2.3 /2014.05.20/

4/30/2015

46

Түмэн уул ус

ХХК

2/28/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

2/28/2017

47

ЭПО

ХХК

10/8/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

10/24/2016

48

Дөл-Арт

ХХК

4/30/2012

2.1.1., 2.1.2.

4/30/2015

49

Хантэс

ХХК

2/8/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

2/8/2016

50

Эрдэнэт-Орчлон

ХХК

5/7/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.2. нэм 2.1.4. /2013.06.06/

5/7/2016

51

Жинстхөдрөг

ХХК

12/18/2013

2.1.1., 2.1.2.

12/18/2016

52

Зоригт-Ирээдүй

ХХК

5/23/2013

2.1.3., 2.2.1., 2.2.2.

5/23/2016

53

ЭТНАНО

ХХК

1/9/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

1/9/2016

54

ГЭЭМ

ХХК

3/29/2013

2.1.2., 2.2.1., 2.2.2. нэм 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2. /2013.05.23/

3/29/2016

55

Датэно

ХХК

1/11/2013

2.2.1., 2.2.3., 2.2.5.

1/11/2016

56

Капиталквант

ХХК

7/5/2013

2.2.2.

7/5/2016

57

Эрдэнэт тисса

ХХК

6/28/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

6/28/2016

58

Цамц

ХХК

7/30/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2

7/30/2017

59

Шинжүү

ХХК

1/9/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

1/9/2016

60

Тоби-Ашиба

ХХК

6/6/2013

2.1.1.

6/6/2016

61

ЗИЯА

ХХК

12/18/2013

2.1.1., 2.1.2.

12/18/2016

62

Төмөрхүлэг

ХХК

4/22/2013

2.1.1.,  2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5.

4/22/2016

63

Талст билэг

ХХК

3/29/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2.,

3/29/2016

64

Техмонтаж

ХХК

7/5/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1.

7/5/2016

65

Деново

ХХК

12/18/2013

2.1.1., 2.1.2.

12/18/2016

66

Ролби

ХХК

9/17/2013

2.1.1.

9/17/2016

67

Эрдэнэт-Амьдрал

ХХК

2/18/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

2/18/2016

68

Хэцийн ам

ХХК

9/25/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1.

9/25/2016

69

Тоджаргал

ХХК

1/11/2013

2.1.1., 2.1.2. нэм 2.2.1., 2.2.2., 2.1.3., 2.1.5. /2013.01.11/

1/11/2016

70

Борхайн

ХХК

11/21/2013

2.1.1.

11/21/2016

71

Хүслийн гэгээ

ХХК

6/28/2013

2.2.2. нэм 2.2.1 /2014.10.13/

6/28/2016

72

Олон зам

ХХК

12/17/2013

2.1.1., 2.2.1.

12/17/2016

73

Болорсанчир

ХХК

2/18/2013

4.1.

2/18/2016

74

Булгангэрэгэ

ХХК

6/6/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.2., 2.2.5.

6/6/2016

75

Сэцэн

ХХК

5/7/2013

2.1.1., 2.1.2.

5/7/2016

76

Инж итгэл

ХХК

7/4/2014

211, 212

7/4/2017

77

Ээлт-Өлгий

ХХК

4/30/2012

2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

4/20/2015

78

Эрд-Уул

ХХК

1/11/2013

2.1.2.

1/11/2016

79

Их-Ирээдүйн наран

ХХК

12/17/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

12/17/2016

80

Очиртөв

ХХК

4/30/2012

4.1., 4.2.

4/30/2015

81

Гоёлтан

ХХК

8/7/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1. нэм 2.1.1*, 2.1.3, 2.2.2 /02.25.2014/

8/7/2016

82

Орхончандмань

ХХК

1/11/2013

2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

1/11/2016

83

Түмэнзасал

ХХК

2/25/2013

2.1.2.,  2.2.1., 2.2.2.

2/25/2016

84

Грийн-Имиралд

ХХК

3/11/2013

2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

3/11/2016

85

Мөрөнтрейд

ХХК

9/25/2013

2.2.1.

9/25/2016

86

ВИРА сервис

ХХК

6/28/2013

4.1., 4.2.

6/28/2016

87

Өлзийхутагийн наран

ХХК

5/22/2012

2.1.1., 2.1.2.

5/22/2015

88

Гарпимимус

ХХК

1/11/2013

2.1.1., 2.1.2.

1/11/2016

89

Нарантэс

ХХК

6/6/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

6/6/2016

90

Зэсийн булан

ХХК

7/9/2012

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1.

7/9/2015

91

Хорвоонжиг-Од

ХХК

9/10/2013

2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

9/10/2016

92

Сууцтрейд

ХХК

5/23/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

5/23/2016

93

Хадагсервис

ХХК

7/9/2012

2.1.1., 2.1.2.

7/9/2015

94

Орчлонтулга

ХХК

12/31/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2.

12/31/2016

95

Хөрөнгийн бэл

ХХК

3/29/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

3/29/2016

96

Өнсан

ХХК

8/7/2013

2.1.1., 2.1.2., 2.2.2.

8/7/2016

97

Эрдэнэт үйлдвэр

ХХК

4/25/2014

2.2.2

4/25/2017

98

Эрдэнэт-Үйлдвэр

ХХК

6/6/2013

4.2.

6/6/2016

99

Очир төв

ХХК

10/13/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 нэм 2.1.4

10/13/2017

100

Жи эс эл холдинг

ХХК

4/6/2012

2.1.2.

4/6/2015

101

Белов констракшн

ХХК

10/13/2014

2.1.1, 2.1.3

10/13/2017

102

Сайхан хульж

ХХК

10/3/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 нэм 2.2.4

10/3/2017

103

Молор ирээдүй

ХХК

7/9/2014

211

7/9/2017

104

Буянт гол ар

ХХК

9/26/2014

2.2.2

9/26/2017

105

Сонгино тамир

ХХК

12/2/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 нэм 2.2.4

12/2/2017

106

Бага худаг

ХХК

9/5/2014

2.1.1, 2.1.2

9/5/2017

107

Ди ти эм строй

ХХК

2/28/2014

2.1.1, 2.1.2

2/28/2017

108

Бор эзэн

ХХК

7/30/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

7/30/2017

109

Босоо ноёд

ХХК

3/28/2014

2.1.1, 2.2.1

3/28/2017

110

Орхон нүнжиг

ХХК

5/21/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

5/21/2017

111

Дулаан масс

ХХК

9/26/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2

9/26/2017

112

Орхон тод од

ХХК

7/30/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 нэм 2.2.2 /2014.09.05/

7/30/2017

113

Төвийн тойрог

ХХК

12/2/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2

12/2/2017

114

Ньюгранд пропертийз

ХХК

12/2/2014

2.1.1, 2.1.2

12/2/2017

115

Тэгш иш

ХХК

5/21/2014

2.1.1

5/21/2017

116

Есөн гол эрдэнэ

ХХК

7/9/2014

211, 212, 213, 221, 222

7/9/2017

117

Аттика констракшн

ХХК

4/25/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2

4/25/2017

118

Жаргалант трейд групп

ХХК

5/7/2014

2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2

5/7/2017

119

Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК

ОНӨХК

7/9/2014

211, 221, 222, 223, 224

7/9/2017

120

Даянбургатай

ХХК

6/20/2014

211

6/20/2017

121

Бугат цонхлон

ХХК

12/2/2014

2.1.1, 2.1.2

12/2/2017

122

Орхон их бүтээн байгуулалт консорциум

ХХК

5/21/2014

2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

5/21/2017

123

Сэлэнгэ урал

ХХК

9/5/2014

2.1.3

9/5/2017

124

Хүчдэлийн холболт

ХХК

10/3/2014

2.2.2

10/3/2017

125

Орхон цамхаг

ХХК

7/4/2014

211, 221,222

7/4/2017

126

Танан гранд

ХХК

10/3/2014

2.1.1, 2.1.2

10/3/2017

127

Нарны анар

ХХК

7/24/2014

2.1.1, 2.1.1*, 2.1.2, 2.2.1

7/24/2017

128

ЭГТ

ХХК

3/10/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2

3/10/2017

129

Эмцерэм

ХХК

7/4/2014

211, 212

7/4/2017

130

Дабль голд

ХХК

12/2/2014

2.1.2, 2.2.1

12/2/2017

131

Сайхан онжоо

ХХК

7/4/2014

212

7/4/2017

132

Марвел степ

ХХК

7/4/2014

221, 222

7/4/2017

133

Даниста-Од

ХХК

7/9/2014

211, 212, 221, 222

7/9/2017

134

Баян-Угалз

ХХК

5/28/2014

2.1.2, 2.2.1

5/28/2017

135

Смайл плаза

ХХК

2/28/2014

2.1.1, 2.1.2

2/28/2017

136

Томах

ХХК

7/30/2014

2.1.1, 2.1.2

7/30/2017

137

Эрчим комплекс

ХХК

9/5/2014

2.1.1

9/5/2017

138

Сорьж

ХХК

3/10/2014

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1

3/10/2017

139

Либерти

ХХК

6/20/2014

211, 212

6/20/2017

140

Их нэмүүн констракшн

ХХК

4/3/2015

212.222

4/3/2018

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР