АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

1 Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн даргын ажлын байрны тодорхойлолт
2 Газрын улсын бүртгэл, барьцаа хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
3 Газрын төлбөр, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
4 Геодези, зураг зүй хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
5 Газар өмчлөл, газрын татвар мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
6 Газрын мониторинг, хянан баталгаа, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
7 Газар зохион байгуулалт төлөвлөлтийн мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
8 Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн даргын  ажлын байрны тодорхойлолт
9 Хот төлөвлөлт, зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
10 Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
11 Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
12 Барилгын материал, материалын үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
13 Ахлах нягтлан бодогч ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт
14 Мэдээллийн технологийн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт
15 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
16 Нярав, зөрчил маргаан хариуцсан ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт

 

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР