ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТУУД


1. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

   Энэхүү өргөдлийг шинээр газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн гаргана.


2. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар дундаа хамтран өмчилсөн бөгөөд тухайн газрын өмчлөх эрхийг гэрээний үндсэн дээр гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай иргэн шинээр газар өмчилж авахыг хүсвэл энэхүү өргөдлийг гаргана.


3. ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР ДАМЖУУЛАН ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ӨРГӨДӨЛ

Энэхүү өргөдлийг  иргэний эрх, үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй буюу хууль ёсны төлөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн гаргана.


4. ГАЗАР ЭЗЭМШИХИЙГ ХҮССЭН ИРГЭНИЙ ӨРГӨДӨЛ


5. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХЫГ ХҮССЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ


 

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР