Геодези зураг зүйн тусгай зөвшөөрөлтэй ААН

Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа
Геодези зураг зүйн тусгай зөвшөөрөлтэй аж, ахуйн нэгжүүд
           
           
           
д/д Аж ахйн нэгж Тусгай зөвшөөрөлийн дугаар Хаяг Захирал Харилцах утас
1 "ГМОМОН"ХХК ТЗ-2016/10 Оюут баг 2-13-р байр 02 тоот   99352327
2 "Лэнд Лэйр"ХХК ТЗ-2016/23 Цагаанчулуут баг Нэг цэгийн үйлчилгээнд   95030709
3 "Их нэмүүн констракшн"ХХК ТЗ-2014/47 Зэст баг Их мандал төв 204 тоот   99215448
4 "Би Би Кей Эйч"ХХК ТЗ-2015/61 Цагаанчулуут баг Нэг цэгийн үйлчилгээнд   99761006
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР