УИХ-ЫН ТОГТООЛУУД

УИХ-ын тогтоолууд


1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 


2. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах,тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 


3. Газрын төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 


4. Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 


5. Газрын тухай хууль хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах тухай 


6. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай 


7. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 


8. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн төслийг буцаах тухай 


9. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 


10. Орон сууц хувьчлах, дундын өмчлөлийн орон сууцны тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 


11.Орон сууцны хөлсний дээд хэмжээ тогтоох тухай 


 

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР