САЛБАРЫН ХУУЛИУД

 

1.

   ГАЗРЫН ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй

2.

  ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй

3.

  ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй

4.

  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй

5.

  Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Дэлгэрэнгүй

6.

  Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай

Дэлгэрэнгүй

7.

  Геодези, зураг зүйн тухай

Дэлгэрэнгүй

8.

  Барилгын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Дэлгэрэнгүй

9.

  Барилгын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Дэлгэрэнгүй

10.

  Хот байгуулалтын тухай

Дэлгэрэнгүй

11.

  Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай

Дэлгэрэнгүй

12.

 Орон сууцны тухай

Дэлгэрэнгүй

13.

  Хаягжуулалтын тухай

Дэлгэрэнгүй

14.

   Хот байгуулалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Дэлгэрэнгүй

15.

  Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай

Дэлгэрэнгүй

16.

  Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай

Дэлгэрэнгүй

17.

  Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

Дэлгэрэнгүй

18.

 Тариалангийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Дэлгэрэнгүй

19.

 Иргэний хууль

Дэлгэрэнгүй

20.

 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй

21.

 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй

22.

  АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй

23.

 Хувь хүний нууцын тухай

Дэлгэрэнгүй

 

 

 

 
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР