ЖАРГАЛАНТ СУМАНД ТӨМС ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ГАЗАР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ИРГЭДТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2019-03-26

ЖАРГАЛАНТ СУМАНД ТӨМС ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ГАЗАР  ЭЗЭМШИЖ БУЙ ИРГЭДТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2019 оны 03 дугаар сарын 21,22-нд 3 багийн 288 иргэдийн дунд газрын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.Тус хэлэлцүүлэгт Жаргалант сумын удирдлагууд, Орхон аймгийн газрын харилцаа хот байгуулалтын газрын  мэргэжилтэн н.Булгамаа, Г.Батгэрэл, Д.Баярзол, Жаргалант сумын Газрын даамал З. Бат-Алдар, 3 багийн ажлын алба хэлэлцүүлэгт оролцож 180 иргэний төмс хүнсний ногооны газрын  асуудлыг иргэн тус бүрээр авч хэлэлцлээ.

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР