Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Газар зүйн нэрийн зураг

2017-11-19
 
Улс орны нийгэм , эдийн засгийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан  түүхэн  уламжлал  бүхий  газар зүйн нэрүүд мартагдах, андуу ташаа нэрлэгдэх болсон тул  та бүхэн албан ёсны нэршлийг мэдэн зөв нэрлэж сурна уу.
 
Та татах хэсэг дээр дарж зуогийг татан авч  томруулан үзэх боломжтой.
 

ИРГЭН ТАНЫ ҮҮРЭГ...

-  Уул  ус,  газар  нутгаа түүхэн уламжлалт нэрээр  зөв нэрлэж занших;

-  Хүүхэд  залуучуудыг   орон   нутгийнхаа   түүх, соёлыг  мэддэг, газар  нутгаа  зөв  нэрлэж  чаддаг байхад анхаарах;

- Түүхэн уламжлалт нэрийг өөрчлөн буруу нэршихээс сэргийлэх;

-  Аливаа газрын зураг, ном товхимолд бичигдсэн газар    нутгийн     алдаатай    нэршлийн   талаар аймгийн ГХБХБГ /Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын    газар    /ГЗБГЗЗГ/    Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар/-т мэдэгдэж байх;

- Газар  нутаг  уул  усныхаа   нэрийг  шинэчлэхтэй холбоотой  аливаа  асуудалд  идэвхитэй оролцох, санал бодлоо илэрхийлэх;

-   ЗГ-ын     2013    оны   280   дугаар   тогтоолоор батлагдсан  “Гудамж  талбай,   үл   хөдлөх  эд хөрөнгийг хаягуужуулах журам” -ын  4-р заалтын дагуу гудамж зам талбайг МУ-ын тусгаар тогтнол хөгжил   дэвшилд   гарамгай  гавъяа  байгуулсан хүмүүсийн  нэр   алдрыг   мөнхлөх    болон   түүх соёлын дурсгал, түүхэн уламжлалыг хадгалахад чиглэгдсэн энгийн ойлгомжтой нэр  үгээр нэрлэх асуудалд санал өгөх;

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР