Нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд гаднах ойр орчны талбайн цасыг цэвэрлэлээ.

2017-11-18

рхон аймгийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн “Хотын зам талбайн цас мөс цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 02 дугаар албан даалгаврын дагуу Уурхайчин багийн Уурхайчны гудамж, Захиргааны 4 дүгээр байрны авто зам болон явган зам талбайн цас, мөсийг тус байрны төрийн байгууллагуудтай хамтран нийт 40 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаа.

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР