БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРЖ АЖИЛЛАХ ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2017-11-16
  • “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах, дэд бүтцийн хүртээмжийг бий болгох”  тухай Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 2-р албан даалгавар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдхүүнд орж ажиллах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөллүүдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж, сургалтын хөтөлбөр батлагдсаны дагуу   2017-11-15 өдөр  ГХБХБГ-ын  ажлын танхимд  зохион байгуулагдлаа.
  • Уг сургалтыг  Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний байгууллагатай хамтран зохион байгуулж   10  байгуулагын 27 төлөөлөгч оролцов.
  • Сургалтанд  Хөгжлийн болоод Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл болон  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхийн холбооны 12 төлөөлөлийг хамруулж  “Сертификат” олгосон.
  • “Тэнгэр”   “Номин”  Телевизэд мэдээлэл хийлээ. 
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР