БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ

2016-09-17БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ
2016-09-15БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ БОЛОН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
2016-09-10Гудамж, талбай нэршүүлэх
2016-09-10Хот байгуулалтын мэдээллийн санд гүйцэтгэлийн зураг хүлээн авах, хянах
2016-09-10Барилга байгууламж, эдэлбэр газрын тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулах
2016-09-10Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газарт байгуулсан актыг хүлээн авах
2016-09-10Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
2016-09-10Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллах
2016-09-10Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
2016-09-10Барилгад хаяг олгох, мэдээллийн санд бүртгэх
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР