ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА


 1.  "ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ӨМЧЛӨХ" ТУХАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ ОЛГОХ


 2. КАДАСТРЫН ЗУРГААР ҮЙЛЧЛЭХ


3. ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ 


4.ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ


5. ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТООЦОО НИЙЛЖ АКТ ОЛГОХ


6. ЗУРАГЛАЛ ХЭМЖИЛТИЙН АЛДААГ ШАЛГАХ, ХЯНАЛТЫН ХЭМЖИЛТ ХИЙХ


7. ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАРИЛГА, БАЙШИН, ХАЯГ ДУГААР БҮРТГЭХ


8. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ


9. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ


10. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНД БҮРТГҮҮЛЭХ


11. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ


12.  ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ


13. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН  ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ


14. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ НЭГТГЭХ, ХУВААХ


15. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ


16. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР