ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2018-05-02Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахад бүрдүүлэх материал
2018-05-02Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал
2018-05-02Газрын кадастрын мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулахад бүрдүүлэх материал
2018-05-02Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.
2018-05-02Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал
2016-09-10Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах
2016-09-10Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
2016-05-10Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгүүд
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР