ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017-10-27ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР (2017-№3)
2017-06-15Хот байгуулалт, барилга газар зохион байгуулалтын техникийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр (2017-№2)
2017-03-23ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР (2017-№1)
2016-04-29Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт,газар зохион байгуулалтын техникийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр (2016 №02)
2016-01-21Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт,газар зохион байгуулалтын техникийн зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр 2016 №01
2016-01-11ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХОТ БАЙГУУЛАЛТ,ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР (2015 №09)
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР