ТӨСӨВ САНХҮҮ

2017-04-10Тодотгосон төсөв
2017-04-05ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 3-р сарын гүйцэтгэл
2017-02-02ГХБХБГ-ын ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 оны 1-р сарын мэдээ
2017-02-01ГХБХБГ-н 2017 оны батлагдсан төсөв
2016-12-02ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 11-р сарын гүйцэтгэл
2016-11-03ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 10-р сарын гүйцэтгэл
2016-10-03Нүүр хуудасИл тод байдал ГХБХБГ-ЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН 9-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2016-09-02ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 8-р сарын гүйцэтгэл
2016-08-02ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 7-р сарын гүйцэтгэл
2016-07-19ГХБХБГ-ЫН 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
2016-07-04ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 6-р сарын гүйцэтгэл
2016-06-06ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 5-р сарын гүйцэтгэл
2016-05-08ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 4-р сарын гүйцэтгэл
2016-03-05ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 2-р сарын гүйцэтгэл
2016-02-04ГХБХБГ-ын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 1-р сарын гүйцэтгэл
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР