ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨР

2019-03-01ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ИТГЭЛЦҮҮР, ТООН УТГЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР