АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2019-01-042019 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-11-21Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөны биелэлт
2018-01-25Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР